Zopár slov na úvod…

Vitajte na webových stránkach zameraných na dejiny, prírodu a kultúru ilavského regiónu a jeho bezprostredného okolia. Našim skromným cieľom a zároveň akousi víziou, je vytvorenie priestoru pre zbieranie a skúmanie informácii o kraji, v ktorom žijeme. Snažíme sa prehĺbiť historicko-kultúrne povedomie medzi obyvateľmi, prirodzenou cestou podporovať lokálny turizmus a odhaľovať miesta a udalosti, na ktoré sa postupom času mohlo zabudnúť, alebo sa z nich celkom vytratil genius loci.

Ilavský región, rovnako ako iné slovenské regióny, je na podobné zaujímavé miesta a udalosti bohatý. Aj pri každodennom cestovaní do práce prechádzame po cestách a námestiach, na ktorých naši predkovia tvorili dejiny, pozeráme sa na budovy a priemyselné stavby, ktoré ich živili a trávime svoj voľný čas v prírode, ktorá často zostala stáročiami nezmenená. Málokto si však význam takýchto miest uvedomuje a veľakrát im ho už ani nemá čo pripomenúť. To sú všetko veci, ktoré chceme spoločným úsilím a poznaním napraviť.

Hlavný problém, ktorý bude dobré si hneď na začiatku definovať, je to, čo vlastne vnímame ako ilavský región? Takýto termín je totižto len ťažko možné upresniť. Vplyv Ilavy ako administratívneho centra nášho okolia sa stáročiami prirodzene menil, niekedy pokrýval len vybrané obce a mestečká hradného panstva, inokedy sa rozprestieral po celom ľavom brehu Váhu až hlboko do hôr Strážovských vrchov. Preto sme sa rozhodli, že na tejto stránke uvítame články z celého súčasného okresu Ilava, aby bol záber takéhoto projektu čo možno najväčší.

Nie sme organizácia, ktorá má za sebou rady prispievateľov a finančných podporovateľov. Preto privítame akúkoľvek Vašu pomoc. Tým najcennejším, čím môžete pre nás prispieť, sú však Vaše skúsenosti, vedomosti, prípadne fotografie z rodinných albumov, o ktoré by ste sa radi podelili a prispeli tak do mozaiky dejín, prírody a kultúry nášho regiónu. Stojíme na začiatku tejto cesty a preto vopred ďakujem každému, ktorý našu snahu chápe a svojimi možnosťami podporí. Prajem Vám príjemné čítanie a množstvo nových vedomostí.

Mgr. Jozef Voříšek