Chcem pridať článok

Ďakujeme, že uvažujete o pridaní článku na našu stránku. Skôr, ako to bude možné, je však nutné oboznámiť sa s postupom a dodržiavať pár základných zásad, aby naša práca mala zmysel a bola prínosom aj pre čitateľov. Poďme sa na ne pozrieť:

1. Kam mám poslať článok a ako by mal vyzerať?

Všetky vaše články posielajte prosím na našu mailovú adresu:

info@ilavskyregion.sk

Samotný článok pošlite ideálne vo formáte DOC programu Word alebo jeho ekvivalentoch. Ak chcete k textu pridať aj obrázok, pošlite ho v prílohe mailu zvlášť. Nezáleží na štýle ani veľkosti písma, články budú na našej stránke v jednotnom dizajne. Rovnako tak nekladieme požiadavky na rozsah a obsah. Váš článok sa môže týkať čohokoľvek v spojitosti s ilavským regiónom. Uvádzajte vždy celé meno autora, prípadne kontaktné údaje.

2. Aké sú moje povinnosti ako autora?

Na to, aby mohol byť článok zverejnený, je potrebné, aby spĺňal základné kritériá. V prvom rade je nutné citovať literatúru, z ktorej ste čerpali informácie. Ak teda niektorú myšlienku či fakt prevezmete z odbornej (alebo inej) knihy, je potrebné túto vetu označiť číslom a odkázať na literatúru, z ktorej bola prevzatá. Príklad odborne uvádzaných odkazov na literatúru nájdete tu. Ak potrebujete so správnym uvedením odkazu pomôcť, stačí ak necháte v texte článku značku kam chcete umiestniť odkaz a do zátvorky napíšete názov knihy a číslo strany, zvyšok dokončíme za vás.

Rovnako dôležité pre nás je správne uvádzanie obrázkov resp. akéhokoľvek obrazového materiálu. Rozhodne nie je možné pridať do článku akýkoľvek obrázok stiahnutý z internetu! Všetky obrázky podliehajú určitým autorským právam, ktoré nemôžeme porušovať. Preto v ideálnom prípade používajte svoje vlastné fotografie. Ak to nebude možné (píšete o dejinách a pod.) môžete stále použiť obrázky z internetu, ktorých autorské práva umožňujú ich ďalšie šírenie. Ak takéto fotografie nenájdete a nemáte vyhotovené vlastné, radšej napíšte článok bez obrázkov. Vhodný materiál môžeme neskôr doplniť. Ku každej fotografii v článku preto treba napísať stručné informácie o autorskom práve (tzn. či je fotografia vaša, alebo odkiaľ pochádza). Za prípadné porušenie autorského zákona nesie zodpovednosť v prvom rade autor článku.

Stránka ilavskyregion.sk si zároveň vyhradzuje právo opraviť vo vašich článkoch gramatické chyby. Štruktúra a obsah článku zostane vždy nezmenená.

3. Poslal som článok, čo ďalej?

Keď ste dodržali tieto zásady a článok ste nám poslali, začína sa proces úpravy a schvaľovania. Na našej stránke vám bude založený účet pod vašim vlastným menom (prihlasovacie údaje pošleme mailom), aby ste mohli aj v budúcnosti prispievať na našu stránku. Po prečítaní a schválení článku bude príspevok zverejnený pod vašim vlastným menom. Svoje články budete môcť upravovať a dopĺňať, ak to bude potrebné.

Nie je momentálne v našich možnostiach poskytovať honoráre alebo iný druh finančnej odmeny za napísanie článku. Preto je zverejnenie článku na tejto stránke dobrovoľné a bez nároku na odmenu.

 

Ďakujeme za každý článok, ktorým prispievate k naplneniu poslania tejto stránky.