Virtuálna knižnica

Na tejto stránke sa budeme snažiť zozbierať čo možno najkomplexnejšie bibliografické odkazy na literatúru, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom dotýka ilavského regiónu. Nájdete tu regionálne monografie jednotlivých obcí, vedecké aj populárne práce zoradené abecedne podľa mena autora.

Ak nám viete pomôcť rozšíriť túto virtuálnu knižnicu, použite prosím náš kontaktný formulár. Ďakujeme.

B

BAGIN, Anton –  BYSTRICKÝ, Valerián. Ilava. Martin : Osveta, 1991, 305 s. ISBN 80-217-0249-4 .

BAGIN, Anton – JANOTA, Dušan. Dubnica nad Váhom . Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, 295 s.

BENECH, Richard. Dubnica nad Váhom, mestská časť Prejta. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2009, 94 s.

BENECH, Richard. Lieskovec – stratená dedina. Dubnica nad Váhom, 2012, 152 s. ISBN 978-80-971182-3-5.

BENECH, Richard. Ľudový odev Ilavskej kotliny. Mesto Dubnica nad Váhom, 2013, 158 s. ISBN 978-80-971600-1-2.

BYSTRICKÝ, Valerián –  ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Dubnica nad Váhom, od minulosti po súčasnosť . Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2010, 463 s. ISBN978-80-970251-5-1.

K

KROPILÁK, Miroslav (et al.).Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2. Veda :Bratislava, 1977, 517 s.

KOŠTIAL, Vladimír – RONEC, Ivan. Dubnica nad Váhom včera a dnes. Mesto Dubnica nad Váhom, 2018, 430 s. ISBN 978-80-570-0099-0.

KOŠTIAL, Vladimír – BENECH, Richard. Dubnický nárečový slovník. Mesto Dubnica nad Váhom, 2011, 139 s. ISBN 978-80-970960-0-7.

L

LIPTÁK, Branislav (et al.). Ladce. Obecný úrad Ladce : Ametyst, 2003, 170 s. ISBN 80-89031-10-2.

V

VOŘÍŠEK, Jozef. Dubnica nad Váhom – mestská časť Prejta. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom , 2018, 149 s. ISBN 978-80-570-0263-5.

VOŘÍŠEK, Jozef. Stav mestečiek a obcí Ilavského hradného panstva počas vytvárania Tereziánskeho urbáru (1770). In Nové historické rozhľady, roč. 6, č. 1 z roku 2016. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave : Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2016, s. 7 – 15. ISSN 1338 – 4813.